Schoolbestuur

logo

VZW Vrij Katholiek Onderwijs Deurne (KOD)
Voorzitter: Dhr. Jaak Wouters
Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Bob Peeters
Algemeen directeur: Kris Bernaerts
Pedagogisch coördinator: Ilse Leurs
Herentalsebaan 480
2100 Deurne